3rd year Patience OFFICIAL SITE

 

Pointers to Review

(4th Periodical Exam)

TLE
1. Drafting
 2. Drafting tools
3. Lettering styles
4. Polygon
5. Theory in economic growth
6. Entrepreneurship

MUSIC
1.     Gamelan
2.    Twinkle Twinkle little star (note reading)
3.    Instruments used in Latin America and Africa
 
CHEMISTRY
Chapter One(1) to Chapter Twelve(12)

FILIPINO
1.      Akdang Pampanitikan (meaning)
2.    Halimbawa: Tayutay, uring ng maikling kwento, sanaysay,
 debate, nobela, maikling kwento, tula, talumpati
3.    MgaTauhan (Noli)
4.    Mga mahahalagang detalye sa Noli
5.    Mga Teorya (Akda) [2nd to 4th Quarter]
6.    Makapangyarihan sa San Diego (Noli)
7.    Punongkahoy ni Jose Corazon de Jesus
 
!!!!WALANG TALASALITAAN!!!!
 
GEOMETRY
[ UNG  MGA NAG M-TAP EXEMPTED NA UNG INDI 50%]

Schedule

char-char pa